عنوان: امنیت آب در حقوق بین الملل

نویسنده: مهناز رشیدی

خلاصه عناوین کتاب:

1 – مفاهیم، پیشینه و مبانی نظری امنیت آب
2- امنیت دستیابی به آب در حقوق بین الملل
3- مدیریت کمی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب
4- مدیریت کیفی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب
5- مدیریت بلایا و رابطه آن با امنیت آب
6- امنیت دسترسی به آب در حقوق بین الملل
7- امنیت دسترسی افراد به آب در پرتوی حق بر آب
8- امنیت دسترسی دولت ها به آب در پرتوی اصل استفاده معقول و منصفانه
9- مدیریت تعارضات پیرامون آب در حقوق بین الملل
10- مدیریت تعارضات آبی در زمان صلح
11- مدیریت تعارضات آبی در حین مخاصمات مسلحانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *