ثبت نام کارگاه دیپلماسی آب

Water Diplomacy: Navigating Transboundary Basins
  • کارگاه با زبان انگلیسی برگزار می شود. در صورت شرکت در کارگاه بدون تسلط به زبان انگلیسی هزینه بازگشت داده نمی‌شود.
  • انواع فایل های مجاز : zip, pdf.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.