تکلیف تقاضای تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران روشن شد و با چراغ سبز دفتر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، هیات موسس این انجمن تعیین گردید.

عدم تطابق مرزهای سیاسی با مرزهای هیدرولوژیک حوضه های آبریز در سطوح ملی و بین المللی پتانسیل همکاری و تنش در حوضه های آبریز مشترک را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا دانش هیدروپلیتیک به مطالعه تنش و همکاری در حوضه های آبریز مشترک ملی و بین المللی پرداخته و به سیاستگذاری در این حوزه دانشی و دیپلماسی آب کمک شایانی می نماید.

با توجه به اهمیت مطالعات آب­های مرزی در سطح ملی و بین المللی و پیچیدگی موجود در این حوزه  به لحاظ ماهیت بین رشته­ای این مطالعات و نبود یک مرجع تخصصی رسمی در این حوزه، جامعه آکادمیک مرتبط با این موضوع مهم، متشکل از رشته­ های مختلف علمی همچون مهندسی منابع آب، روابط بین الملل، جغرافیای سیاسی، جغرافیاو برنامه­ ریزی و مهندسی عمران آب به ضرورت  تاسیس یک مرجع علمی و تخصصی در قالب یک انجمن علمی با ماهیت بین رشته­ ای تحت عنوان “انجمن هیدروپلیتیک ایران” پی برده و تصمیم تاسیس این انجمن توسط عده ای از اساتید و کارشناسان مرتبط با بخش صنعت گرفته شد.

در این راستا، اسناد و مدارک مربوطه برای تاسیس انجمن مزبور به دفتر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تسلیم و پیگیری امور با معرفی نماینده هیات موسس و تشکیل هسته فکری انجمن در تیرماه ۱۳۹۸ آغاز شد.

از اهداف تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران در متن درخواست شده آمده است:

  • توانمندسازی ظرفیت دانش داخل کشور در حوزه دانش بین رشته­ای هیدروپلیتیک برای موفقیت در مذاکرات آبی در سطح داخل و بین المللی؛
  • پشتیبان تصمیم برای سیاستگذاری در حوزه مدیریت آبهای مرزی کشور در سطح داخلی و بین المللی؛
  • کمک به تامین محتواهای آموزشی و پژوهشی و فنی در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک؛
  • متولی همایش­های ملی و بین المللی مرتبط با دانش هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب؛
  • انتشار محتوای های علمی در قالب کتاب و دفترچه فنی در حوزه هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب؛

سرانجام پس از گذشت بیش از یکسال و نیم تکلیف متقاضیان تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران روشن شد و با پاسخ مثبت از سمت دفتر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، هیات موسس این انجمن تعیین گردید. بدین ترتيب باتوجه به نهایی شدن اساسنامه انجمن توسط اعضای هیات موسس، فرآیند عضو گیری طی اولین فراخوان عضویت آغاز و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *