حضور فعال انجمن دیپلماسی آب ایران در کنفرانس آب بغداد

کنفرانس آب بغداد به مدت ۳ روز از ۸ تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در عراق برگزار شد. این کنفرانس در بعد منطقه‌ای و جهانی اهمیت زیادی دارد؛ به ویژه اینکه منطقه جنوب غرب آسیا و حوضه آبریز دو رودخانه مهم و تاریخی دجله و فرات در سال‌های اخیر دچار تنش و کشمکش بر سر کنترل آب بوده است. از سوی دیگر اهمیت آب برای عراق بر کسی پوشیده نیست و عراق در این سال‌ها تلاش کرده است با برگزاری کنفرانس‌های علمی و حضور در مجامع بین‌المللی حقانیت آبی خود را به دیگران ثابت و به نوعی خود را قربانی وضع موجود معرفی کند. کنفرانس آب بغداد نیز بر همین اساس برگزار می‌شود و توانسته با دعوت از کارشناسان و اندیشمندان بین‌المللی حوزه هیدروپلیتیک، موفقیت‌های قابل توجهی در ارائه دیدگاه خود نسبت به این حوضه در منطقه کسب کند. حضور دکتر محمدرضا شهبازبگیان رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران و هیئت ایرانی در این کنفرانس به عنوان یکی از سخنرانان اصلی از ویژگی‌های قابل توجه این رویداد بود.