کارگاه دیپلماسی آب پیمایش حوضه های فرامرزی 23 خرداد با حضور مارک زیتون برگزار می‌شود

  کارگاه Water Diplomacy: Navigating Transboundary Basins با حضور دکتر مارک زیتون پروفسور دیپلماسی آب در موسسه تحصیلات تکمیلی ژنو و رئیس مرکز آب ژنو و دکتر محمدرضا شهبازبگیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران در تاریخ 23 خرداد 1403، ساعت 8:30 تا 18            […]