مصاحبه رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران با خبرگزاری رسمی وزارت نیر در خصوص اجرای سد قیزقلعه سی

رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران در گفت‌وگو با پاون مطرح کرد روند مثبت تقویت دیپلماسی آب کشور در سال‌های اخیر/ احداث سد قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه بین‌المللی بیانگر توانمندی منحصر بفرد ایران است رئیس انجمن دیپلماسی آب ایران با بیان این که احداث سد قیزقلعه‌سی با همکاری دو کشور ایران و آذربایجان بر روی رودخانه‌های […]

مجوز تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران دریافت شد

تکلیف تقاضای تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران روشن شد و با چراغ سبز دفتر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، هیات موسس این انجمن تعیین گردید. عدم تطابق مرزهای سیاسی با مرزهای هیدرولوژیک حوضه های آبریز در سطوح ملی و بین المللی پتانسیل همکاری و تنش در حوضه های آبریز مشترک را تحت تاثیر […]